Giấy phép lao động là một loại giấy tờ quan trọng, quyết định việc công ty có được tuyển dụng người lao động đó vào làm việc hay không. Nhiều công ty lựa chọn tự xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài của mình để tiết kiệm chi phí, nhưng khi đó, người thực hiện thủ tục này của công ty phải:

  • Am hiểu tất cả những quy định về giấy phép lao động thường xuyên thay đổi;
  • Nắm rõ danh sách giấy tờ cần chuẩn bị và yêu cầu chuẩn bị tại thời điểm xin;
  • Hiểu rõ các bước xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam do thủ tục khá phức tạp;

Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian và công sức, hơn 1.000 công ty đã lựa chọn sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép lao động của Visa MIHA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0909 316 529
Liên hệ